Start > Auditieve verwerkingsproblemen

Auditieve verwerkingsproblemen

´╗┐Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen kunnen de gesproken taal niet goed interpreteren. Ze begrijpen de gesproken boodschap niet of kunnen het niet goed onthouden. Sommige kinderen negeren zelfs geluiden of gesproken boodschappen. Hierdoor kunnen deze kinderen een behoorlijke achterstand oplopen in hun ontwikkeling, terwijl ze een normale intelligentie hebben.

Ook op school ondervinden deze kinderen veel problemen. Om te leren lezen en schrijven moet een kind goed kunnen luisteren naar de verschillen tussen de klanken en moet het ook de losse klanken in een woord kunnen horen. Verder zijn deze kinderen vaak snel afgeleid door geluiden, hebben ze een korte aandachtsspan en een slecht besef van tijd.

Het is dus erg belangrijk dat deze problemen zo snel mogelijk worden ontdekt.

De logopedist kan de auditieve vaardigheden onderzoeken en, voor een uitgebreider onderzoek, de kinderen doorsturen naar een audiologisch centrum.

Terug