0630247620

Gehoor

Voor de communicatie is het gehoor belangrijk. Als we een gesprek voeren, kunnen we alleen adequaat reageren als we elkaar verstaan. Zodra er gehoorproblemen zijn, heeft dat dus meteen invloed op de communicatie.

Gehoorproblemen, zoals slechthorendheid en doofheid, kunnen ontstaan op latere leeftijd, maar ook al vanaf de geboorte aanwezig zijn. Om de communicatie te bevorderen wordt een gehoorapparaat aangemeten of een Cochleair Implantaat (CI) geplaatst.

Ook voor het aanleren van de taal en de spraak is een goed gehoor belangrijk. Een kind imiteert namelijk de omgeving. Dus als een kind iets verkeerd hoort, kan het ook nooit goed imiteren. Als kinderen veel last hebben van middenoorontstekingen, horen ze in die periode slecht en kunnen er problemen optreden bij de spraak-taalontwikkeling.

Er zijn ook kinderen, die wel goed horen, maar de gesproken taal niet goed begrijpen of de boodschap niet kunnen onthouden. Deze kinderen hebben last van auditieve verwerkingsproblemen. Ook hierdoor wordt de communicatie verstoord.

Hoe kan logopedie helpen? 

De logopedist kan aan slechthorenden trainingen in spraakafzien (liplezen) geven. Vaak komen de partners mee, zodat die ook adviezen krijgen over hoe men om moet gaan met  slechthorendheid en hoe men samen de communicatie kan verbeteren. Aan mensen met een CI (Cochleair Implant) geeft de logopedist hoortrainingen. Zowel bij slechthorenden als bij doven kan de logopedist in de therapie gebruik maken van NmG (Nederlands met Gebaren) of van NGT (Nederlandse GebarenTaal). Verder helpt de logopedist, zowel doven als slechthorenden, met de uitspraak van klanken.

Bij kinderen met spraak-taalproblemen zal de logopedist altijd het gehoor (laten) bekijken en eventueel doorsturen naar een KNO-arts. Tevens worden natuurlijk de spraak-taalproblemen behandeld.

Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen worden onderzocht en daarna begeleid door de logopedist, vaak in nauwe samenwerking met de school.

Aanmelden

Meld u aan en we helpen u graag verder.

Mijn dochtertje van 4 jaar kwam niet goed mee op school, sprak onduidelijk en droomde vaak weg in de klas. Ook viel op dat ze vaak ‘he?’ zei. Toen we voor haar spraak haar de logopedist gingen werd er naar het gehoor gevraagd. We besloten het gehoor te laten testen en hieruit bleek dat zij aan 1 oor doof is en aan het andere oor minder hoort. Dit hadden we nooit zo gemerkt. Met adviezen, luister- en gehoorspelletjes en aanpassingen in de klas, kan zij nu gewoon meekomen. Wat heerlijk om te zien dat zij zich als een vis in het water voelt en dat wij handvatten hebben om haar positief te helpen hierbij. Top.