0630247620

Preverbale logopedie

Preverbale logopedie, prelogopedie, is voor de allerjongsten. Wij behandelen  baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met eten en drinken of waarbij de communicatieve ontwikkeling achter lijkt.

Eet- en drinkproblemen

Preverbale logopedie wordt gegeven als een kind moeite heeft met het drinken uit de borst of fles, het eten van de lepel, het leren kauwen, bij het drinken uit een beker of bij overmatig kwijlen. Wanneer een kind moeite heeft met het eten en drinken is het belangrijk om eerst na te gaan (via een arts) of er geen sprake is van onderliggende medische problematiek.

Wanneer een kind zich vaak verslikt, veel kokhalst, veel spuugt en/of voeding gaat weigeren spreken we van eet- en drinkproblemen. Dit kan voor ouders veel zorgen en stress opleveren.

Eet- en drinkproblemen kunnen ontstaan doordat het kind de spieren die nodig zijn bij het zuigen, slikken, afhappen van een lepel, bijten en kauwen niet onder controle heeft, er sprake is van een anatomisch probleem (schisis), door neurologische problemen, het kind afwijkende mondreflexen heeft of door ervaringstekort.

Wanneer een kind zich vaak verslikt, veel spuugt en/of voeding gaat weigeren spreken we van eet- en drinkproblemen.

Eet- en drinkproblemen komen regelmatig voor bij baby’s en zeer jonge kinderen, maar zeker ook bij kleuters en kinderen op de basisschool. De preverbaal logopedist gaat samen met u op zoek naar de mogelijke oorzaak en de oplossing

Hoe kan logopedie helpen? 

Vaak wordt prelogopedie aan huis gegeven, omdat het belangrijk is om te zien hoe het kind eet en drinkt in de (dagelijkse) thuissituatie.

Het doel van de logopedische behandeling is het eten en drinken gemakkelijker en plezieriger te laten verlopen, aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Eventuele reflexactiviteit wordt tegengegaan, de gevoeligheid in en rond de mond wordt verminderd en de spierspanning wordt gereguleerd.

De logopedist adviseert ouders/verzorgers over de houding bij het eten en drinken, hoe het eten het beste aangeboden kan worden en eventuele hulpmiddelen bij het eten en drinken, zoals aangepaste stoel, lepel of beker.

Communicatieve ontwikkeling 

Al vanaf de geboorte is er sprake van communicatie tussen kind en ouder. In het begin is dit op een heel eenvoudige manier, zoals naar elkaar kijken, lachen, huilen, voelen en ruiken. Het kind leert al heel vroeg wat communiceren betekent, namelijk signalen geven, antwoorden en daar weer op reageren. In het begin communiceert het kind zonder woorden, dit gebeurt door willekeurige geluiden te maken, waar de ouder dan op reageert. Vanaf ongeveer 6 maanden gaat het kind bewust geluiden maken, dit zijn de brabbelgeluiden. De brabbelgeluiden variëren van klanklengte en intonatie. Langzaam gaan de brabbelgeluiden over op echte woorden, zoals papa en mama. Rond het eerste levensjaar komen de eerste woordjes en zal het kind ook betekenissen gaan koppelen aan gebruikte woorden van anderen.

Tussen de anderhalf en twee jaar gaat een kind de woorden die hij kent combineren, zodat er zinnen ontstaan (twee- en meerwoordzinnen). Dit is het einde van de preverbale periode.

Wanneer een kind tussen de 0 en 2 jaar moeite heeft met het maken van klanken, de manieren van communiceren, het taalbegrip of het maken van de eerste woordjes en zinnetjes kan (preverbale) logopedie worden ingezet.

Hoe kan logopedie helpen? 

Met behulp van observatieformulieren en/of taaltests zal de logopedist de problemen rondom de communicatie in kaart brengen. Aan de hand daarvan wordt er een behandelplan gemaakt om de communicatie te stimuleren. Begeleiding van de ouders speelt hierin een belangrijke rol. Zij krijgen handvatten aangereikt hoe ze het beste met hun kind kunnen communiceren en hoe ze de communicatie zo optimaal kunnen stimuleren. Dit gebeurt met name in spelvorm.

Aanmelden

Meld u(w kind) aan en we helpen u (en uw kind) graag verder.

ouder van lars (1)

Doordat Lars ging kokhalzen op stukjes in zijn eten, durfde wij hem geen kauwbaar eten meer te geven. Toen Lars 1 jaar was, at hij nog steeds alleen maar 4 maanden potjes. Via het consultatiebureau zijn wij naar de preverbale logopedist verwezen. Zij kwam bij ons thuis om naar het eten van Lars te kijken. Na 3 bezoekjes, met veel adviezen, heeft Lars leren kauwen en nu kan hij gewoon brood, fruit en warm eten mee eten.