0630247620

Slikken en dysfagie

Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. De behandeling vermindert het risico op verslikken, verbetert de voedingstoestand of zorgt voor meer plezier bij eten en drinken.

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat.

Bij slikproblemen van (zeer) jonge kinderen tot de (ontwikkelings)leeftijd van 2 jaar wordt preverbale logopedie aangeboden.

Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, A.L.S.) kan de aansturing van spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms plaatselijke beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat. Stress en angst kunnen ook leiden tot problemen met het eten en drinken.

Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies. Sociale gevolgen van slikproblemen zijn bijvoorbeeld dat het nuttigen van een diner in een restaurant kan lastig zijn en dat het plezier in het eten en drinken kan verdwijnen.

Hoe kan logopedie helpen? 

De logopedist kan met een slikonderzoek de oorzaak van de slikstoornis opsporen en vaststellen in welke fase van het slikproces de stoornis zich bevindt. Het logopedisch onderzoek kan worden uitgebreid met een onderzoek door een KNO-arts en/of een radioloog. Vaak wordt een patiënt met slikproblemen ook besproken in een multidisciplinair team waarin de behandelende arts, diëtist, en de verzorging deelnemen en eventueel de patiënt of zijn familie.

Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het slikprobleem stelt de logopedist in overleg met de patiënt een behandelplan op. Het doel van de interventie kan zich richten op het verminderen van het risico op verslikken, het verbeteren van de voedingstoestand of het met meer plezier eten en drinken.De interventie kan zich richten op de stoornis door middel van het aanleren van compensatiestrategieën of het trainen van specifieke spieren. Daarnaast worden meestal adviezen aan de cliënt (en zijn omgeving) gegeven met betrekking tot bijvoorbeeld de houding tijdens de maaltijd, de consistentie van het voedsel en de wijze van aanbieden.

De resultaten van de slikbehandeling zijn in grote mate afhankelijk van de ernst en aard van de stoornis. Soms blijven er beperkingen bestaan, waardoor bijvoorbeeld een bepaalde voedselbereiding noodzakelijk is. Of dat bepaalde voedingsmiddelen niet meer geslikt kunnen worden. De nadruk van de logopedische behandeling zal dan liggen op het zo aangenaam mogelijk maken van de eet- en drinkmomenten.

Aanmelden

Meld u aan en we helpen u graag verder.

Tijdens een intensieve operatie ben ik lang aan de beademing geweest. Daarna bleek het slikken niet goed meer te gaan. Ik hoestte veel en verslikte me voortdurend. Bij een video van het slikken bleken de spieren niet goed meer samen te werken. Er kwam soms eten in mijn luchtpijp. Ik was bang om te slikken en durfde ook niet meer op visite te gaan. De logopedist heeft met mij oefeningen gedaan om weer veilig te kunnen slikken. Na een paar weken ging het al veel beter en kreeg ik er vertrouwen in. Toen er opnieuw een video van het slikken werd gemaakt werkten alle spieren gelukkig weer goed en mocht ik weer van alles eten. Ook pillen slikken gaat weer prima. Het was fijn en motiverend om samen met een deskundige op dit gebied te werken. De rustige benadering en de duidelijke adviezen hebben mij geweldig gesteund.