0630247620

Stem

Overbelasting of verkeerd gebruik van de stem? Logopedie helpt met het ontwikkelen van een gezond stemgebruik.

Stemklachten kunnen ontstaan doordat in het dagelijks leven de stem intensief gebruikt wordt zoals bij spreken, zingen, acteren, telefoneren en vergaderen. Het kan zijn dat de stem hierdoor overbelast raakt of verkeerd gebruikt wordt. Ook bepaalde medicatie, COPD en stress kunnen stemklachten geven. Stemklachten kunnen zich uiten in keelpijn, een hese of schorre stem, een kriebel in de keel, wegvallen van de stem of het gevoel dat er ‘iets’ in de keel zit. Iedereen kan hier last van krijgen, bijvoorbeeld na een feestje of tijdens een verkoudheid. Meestal is zijn deze stemklachten van korte duur en brengt een periode van stemrust uitkomst. Als de stemklachten echter langer dan twee weken aanhouden is het zinvol om hiernaar te laten kijken en luisteren door de huisarts en/of logopedist. Een KNO-arts kan een eventuele organische oorzaak, zoals een poliep of stembandknobbeltjes, uitsluiten. Bij stemklachten kan het evenwicht verstoord zijn tussen de ademing en het spreken. Er wordt te lang doorgepraat op een ademing, er wordt juist te vaak tussen door adem ‘gehaald’ of er wordt met teveel spierkracht gesproken.

Om de stem in goede conditie te houden is het belangrijk dat een goede manier van ademen in combinatie met een goede stemgeving wordt gebruikt. De adem en de stem zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Wanneer er een gespannen of afwijkende manier van ademen voorkomt of de stem wordt verkeerd gebruikt, heeft dit vaak gevolgen voor de stem. De stem kan daardoor minder goed functioneren en hierdoor ontstaan er stemklachten zoals; heesheidklachten, klachten bij intensief stemgebruik of een zwakke stem.

Problemen rondom adem en stem zijn altijd vervelend, maar kunnen ook grotere gevolgen hebben als ze bijvoorbeeld werk en sociaal functioneren gaan beïnvloeden. Vaak gaat het om stemvermoeidheid, keelpijn of heesheid tijdens of na spreken of zingen. Ook kan het gaan om ademtekort tijdens spreken, een brok in de keel gevoel of hyperventilatie. Soms is er sprake van een fysiek probleem zoals stembandknobbeltjes.

Logopedie Nieuwegein werkt samen met de KNO artsen uit de omliggende ziekenhuizen. De logopedist zal u altijd vragen of u al een huisarts of een KNO arts heeft geraadpleegd voor de logopedische behandeling wordt gestart om mogelijke onderliggende organische klachten uit te sluiten.

Hoe kan logopedie helpen? 

De therapie richt zich op het leren kennen van uw eigen stem. U wordt zich bewust van bestaande patronen en gewoontes rondom houding, adem- en stemgeven en leert ontspannen, activeren en variëren. Vaak is er sprake van te veel spierspanning rondom het hals- en keelgebied en leert u uw stem op een andere manier te ondersteunen. U ontwikkelt zo een gezond en adequaat stemgebruik met voldoende volume, een juist adempatroon en een minimum aan stembelasting.

Soms is het noodzakelijk om de verhoogde spierspanning middels manuele therapie of larynxfacilitatie te behandelen. De stem kan alleen goed functioneren wanneer de omliggende spieren ontspannen zijn.

Wanneer u astma, COPD of hyperventilatie heeft kunt u bij de logopedist op een voor u juiste manier leren te ademen in rust, tijdens spreken maar ook tijdens alledaagse werkzaamheden.

Logopedie Nieuwegein is gespecialiseerd in de behandeling van alle vormen van stemklachten, zowel organische -, zoals bij stemplooikanker of stembandverlammingen als ook functionele – en psychogene stemstoornissen.

Zie voor informatie over specifieke stemproblemen: www.stemplatform.nl

Meer informatie

www.stemplatform.nl

Aanmelden

Meld u(w kind) aan en we helpen u (en uw kind) graag verder.

Ik heb een jong gezin met 3 kinderen en werk in het onderwijs. Sinds enkele maanden heb ik last van mijn stem, waardoor ik mijn werk niet meer volledig kan doen. Bij de logopedist hebben we, naast het oefenen, veel gesproken over de dagelijkse eisen aan mijn stem. Samen hebben we gezocht naar toepassing van een goede stem thuis en op het werk. Ik wilde teveel tegelijk, maar door kleine stappen te maken was het haalbaar. Het gaf plezier en kreeg ik grip op mijn stem. Na de zomervakantie kan ik weer volledig aan het werk. Dank voor de prettige begeleiding, echt top!