Start > Hyperventilatieklachten

Hyperventilatieklachten

´╗┐Bij hyperventilatieklachten is er sprake van een ontregeld ademingspatroon. Er wordt te diep geademd voor de lichamelijke inspanning die op dat moment wordt verricht. Er is geen functioneel en evenwichtig adempatroon.

Er zijn heel veel verschillende hyperventilatieklachten. Zoals pijnlijke steken in de borst, gespannenheid, het gevoel van ‘een brok in de keel’, een waas voor de ogen, duizeligheid, in de war zijn, of het gevoel hebben het normale contact met de omgeving te verliezen, een snellere of diepere ademhaling, ademnood, benauwd gevoel in of rond de borst, opgeblazen gevoel in de buik, tintelingen in vingers, niet voldoende diep kunnen doorademen, stijfheid van vingers of armen, stijfheid rond de mond, koude handen of voeten, bonzen van het hart, angstig gevoel.

Wat doet de logopedist?

Tijdens de intake wordt de Nijmeegse Vragenlijst voor Hyperventilatieklachten (NVL) ingevuld. Dit is een observatie en evaluatie instrument. Wanneer hieruit blijkt dat er sprake is van hyperventilatieklachten zullen we starten met bewustwording van het ademingspatroon en adem- en ontspanningstherapie. Na een proefbehandeling van vier tot 6 keer worden de hyperventilatieklachten met de NVL geëvalueerd. Wanneer blijkt dat er vooruitgang inzit zal de behandeling voortgezet worden, wanneer er geen verbetering of verslechtering in de hyperventilatieklachten zit, zal u terug verwezen worden naar de huisarts.

Terug