Start > Nieuws

Audit-proof!

Geplaatst op 22 september 2015

 

Logopediepraktijken van het Samenwerkingsverband Logopedie Nieuwegein behalen als eerste in de regio de vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie

De toets is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de processen en dienstverlening binnen onze logopediepraktijken. Gedurende de uitvoering van de Kwaliteitstoets Logopedie krijgen de praktijken inzicht over het kwaliteitsniveau in de breedste zin van het woord, zoals het waarborgen van de privacy van cliëntgegevens, de kwaliteit van dossiers en verslaglegging, effectiviteit van behandelingen, de praktijkinrichting en de organisatie.

De praktijken Logopediepraktijk Lingua, Praktijk voor logopedie- training- coaching A.J.T. de Vries en Logopediepraktijk Nieuwegein-Zuid hebben dit jaar de vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald. Zij zijn als eersten in de regio de Kwaliteitstoets Logopedie vrijwillig aangegaan om het niveau van de logopediepraktijken meetbaar te maken. Na afloop bleek dat alle drie de praktijken de toets glansrijk hebben behaald met een 100% conform score

Het samenwerkingsverband heeft als missie om mensen zo optimaal mogelijk te laten communiceren binnen hun mogelijkheden. Het kunnen bieden van kwaliteit op maat is het uitgangspunt bij alle activiteiten: van cliëntaanname, behandelplan, materiaalkeuze en nazorg, tot het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere disciplines, het volgen van nieuwe ontwikkelingen en professionalisering van de praktijken.

De kwaliteitstoets door Health Care Auditing is een logische stap in het proces van continue kwaliteitsverbetering waarvoor wij als team van logopedisten staan (en waar ook zorgverzekeraars steeds meer naar streven). Een transparante, persoonlijke en vakkundige zorg voor u als cliënt!