Start > Aanpak

Aanpak

 

  • U belt het centrale telefoonnummer: 06- 44117977 of u meldt zich aan via de website.
  • Er wordt een afspraak met u gemaakt.
  • Bij het eerste bezoek neemt u het verzekeringsbewijs en een geldig identiteitsbewijs mee.
  • In sommige gevallen is ook een verwijsbrief nodig om rechtstreeks bij uw verzekering te kunnen declareren. U wordt hierover bij aanmelding door ons verder geïnformeerd.
  • De klacht wordt geïnventariseerd door middel van observatie en/of onderzoek.
  • Er wordt besproken hoe de behandeling gaat verlopen.
  • Na afsluiting van de behandeling volgt rapportage aan de verwijzer.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

 

Klachtenregeling

Wij hopen van harte dat onze logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen.

Komt u er samen niet uit, dan biedt een onafhankelijke klachtenfunctionaris hulp bij het formuleren van uw klacht en het zoeken naar een oplossing.

Voor meer informatie, kunt u terecht op www.klachtenloketparamedici.nl of kunt u de folder nalezen uit de wacht/behandelkamers.

De zorgverleners van Logopedie Nieuwegein zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

 

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

De logopedisten beheren hun clientendossiers volgens de WGBO.