Start > Over ons

Over ons

Wij hebben, als samenwerkingsverband ,verschillende specialisaties in huis, zoals:

- pre-logopedie : Preverbale logopedie betekent ‘logopedie voordat het spreken begint’. Het begeleiden van ouder(s) en kind aan het begin van de communicatieve ontwikkeling van het jonge kind, maar ook het begeleiding geven bij eet- en drinkproblemen, want dat gaat vooraf aan de communicatieve ontwikkeling.

- stemverandering voor transgenders : Tijdens de logopedische stembehandeling van transgenders wordt stapsgewijs geleerd om de stem op een andere manier te gebruiken. Er zijn duidelijk verschillen tussen de stem van vrouwen en van mannen. Het meest opvallende verschil is de toonhoogte. Dit heeft te maken met de trillingsfrequentie van de stembanden. Daarnaast gebruiken vrouwen een andere intonatie en articuleren ze anders.

- spraakafzien : De logopedist kan aan slechthorenden trainingen in spraakafzien (liplezen) geven. Dit kan individueel, maar ook in groepsverband. Vaak komen de partners mee, zodat de logopedist ook adviezen kan geven hoe men om moet gaan met verworven slechthorendheid en hoe men samen de communicatie kan verbeteren.

- hoortraining : Aan mensen met een CI geeft de logopedist hoortrainingen. Hierbij leert men de verschillende geluiden te herkennen, maar ook de klanken in een woord, zodat men weer kan leren spraakverstaan.

- logopedie met gebaren (NmG of NGT): Zowel bij slechthorenden als bij doven kan de logopedist in de therapie gebruik maken van NmG (Nederlands met Gebaren) of van NGT (Nederlandse GebarenTaal). Gebaren kunnen ook gebruikt worden bij de behandeling van mensen met het Down-syndroom of bij ernstige spraak-taalstoornissen.

- afasie-behandeling : Na een CVA (hersenbloeding) of hersentrauma kunnen problemen ontstaan met de spraak en de taal. Woorden worden niet goed meer uitgesproken of de spraak is vertraagd. Ook kunnen er problemen zijn met het vinden van de juiste woorden of met het maken van zinnen. De logopedist biedt oefeningen, hulpmiddelen, adviezen en begeleiding van de communicatie met derden.

- larynxmanipulatie (MFL) : Veel stem- en /of keelklachten gaan gepaard met teveel spanning in de spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Speciale manuele technieken zijn goed toepasbaar voor dit gebied om een te veel aan spanning in deze spieren te herkennen en te verminderen of op te heffen. Dit wordt manuele larynx facilitatie genoemd. Deze methode is zowel diagnostisch als therapeutisch toe te passen. Door stretchen van gespannen spieren wordt ontspanning bereikt, waardoor stemoefeningen sneller zullen aanslaan. Deze therapie kan worden ingezet bij de behandeling van stemklachten, globusgevoelens (het gevoel dat er iets in de hals/keel zit) en slikklachten.

- OMFT : Oromyo-functionele therapie richt zich op het herstellen van het evenwicht van de spieren in en rondom de mond. Dit evenwicht is verstoord geraakt door afwijkende mondgewoonten (zoals duim-, vinger- of speenzuigen, open mondgedrag of verkeerd slikken) waardoor de tanden scheef of naar voren komen te staan. Wanneer je een beugel hebt om je tanden weer recht te krijgen, kan verkeerd slikken het beugelen tegenwerken. Het duurt veel langer voordat je tanden recht komen te staan of je tanden gaan langzaam weer scheef staan als de beugel eruit is. Dan is de beugeltijd voor niets geweest. Kortom: werk eerst aan de oorzaak, dan voorkom je de gevolgen.