Start > 10 gouden regels voor stemhygiene

10 gouden regels voor stemhygiene

Stemhygiëne is de zorg voor een gezonde stem. Hieronder vallen alle maatregelen die bedoeld zijn om de gezondheid van de stem en de werking van de stembanden te verbeteren. Verkeerd stemgebruik en stemmisbruik kunnen een belangrijk aandeel hebben bij het ontstaan en blijven bestaan van stemklachten. Lees daarom de volgende adviezen goed door.

1. Niet roken: rook irriteert de slijmvliezen van neus, keel en strottenhoofd; vermijd ook stoffige en rokerige ruimtes; voor zangers is het belangrijk om te weten dat roken ook (soms na langere periode) hoogteverlies van de stem kan verzaken

2. Adem in rust door uw neus: de neus zuivert en verwarmt de koude, vuile en droge buitenlucht of de droge lucht die airconditioning veroorzaakt; door te ademen door de neus is er minder kans op infectie in neus en keel; mocht u niet lang achtereen door de neus kunnen ademen laat dit dan aan de KNO-arts en/of logopedist weten

3. Vermijd spreken in een lawaaierige omgeving: in lawaai zoals in de auto of in het openbaar vervoer of op een feestje ga je ongemerkt luider spreken; dit kan leiden tot keel- en/of stemklachten doordat de stembanden overbelast worden; ga niet schreeuwen en gillen, omdat je dan meer kracht gebruikt dat de stembanden kunnen verdragen

4. Drink water: drink ongeveer twee liter water per dag; drinken bevochtigt de slijmvliezen en zorgt voor afvoer van het slijm

5. Vermijd schrapen, kuchen en hoesten zoveel mogelijk; de stembanden slaan tijdens het hoesten, kuchen en schrapen hard tegen elkaar aan; de keel en het strottenhoofd raken geïrriteerd; de geïrriteerde slijmvliezen produceren weer slijm dat weer weggehoest, gekucht of geschraapt moet worden; dit leidt tot meer irritatie; drink in plaats hiervan een slokje water of probeer de kriebel weg te slikken; vraag aan de logopedist hoe je kan hoesten zonder veel schade aan te richten

6. Spreek zo min mogelijk bij verkoudheid: door de infectie is roodheid en zwelling ontstaan; door zo min mogelijk te spreken wordt de kans op overbelasting kleiner

7. Fluister niet bij verkoudheid: fluisteren is een onnatuurlijke manier van spreken die de stembanden juist irriteert en extra belast

8. Zwem zo min mogelijk in chloorwater: chloor irriteert de slijmvliezen; let thuis ook goed op met schoonmaakmiddelen die chloor of ammoniak bevatten; deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de slijmvliezen

9. Gebruik geen hete of scherpe snoepjes: hete en scherpe snoepjes of pastilles (o.a. potter’s, fishermansfriend etc) die veel mentol bevatten werken in op het slijmvlies; aanvankelijk zal dit het gevoel geven van meer ruimte en lucht in de keel; de slijmvliezen zullen echter extra hard gaan werken om het slijmvlies te herstellen; dit geeft extra slijm waardoor de kans op schrapen en kuchen toeneemt; zo beland je in een vicieuze cirkel

10. Roepen, gillen schreeuwen, krijsen: deze vormen van stemgeving geven een plotselinge of onaangepaste hoge stembelasting die schadelijk is voor de stembanden. Soms bent u zich niet bewust van deze manier van stemgeven, denk bijvoorbeeld aan sportevenementen of luid spreken in een luidruchtige omgeving.

Terug