0630247620

Onze expertises

Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. Verbale en non-verbale communicatie is essentieel in ons dagelijks leven. Bovendien neemt het een steeds grotere en belangrijkere plaats in onze maatschappij in. Mensen worden steeds meer beoordeeld op de communicatieve vaardigheden en vallen vaker buiten de boot als ze niet aan de communicatieve verwachtingen voldoen.

Preverbale logopedie

Prelogopedie is voor de allerjongsten. Wij behandelen  baby's en jonge kinderen die moeite hebben met eten, drinken of communicatie.

Spraak

Onze logopedisten  behandelen volwassenen met spraakproblemen én kinderen met een stagnerende spraakontwikkeling.

Gehoor

Voor de communicatie is het gehoor belangrijk. Logopedisten bieden verschillende therapieën en trainingen voor slechthorenden of doven én hun omgeving.

Adem

Adem is een basisvoorwaarde voor het spreken en alle lichaamsfuncties. Ademen gaat vanzelf, zonder nadenken, behalve als er klachten ontstaan.

Neurologie

Logopedie bij neurologische aandoeningen richt zich op het verbeteren van communicatie en veilig eten en drinken.

Slikken en dysfagie

Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. De behandeling vermindert het risico op verslikken, verbetert de voedingstoestand of zorgt voor meer plezier bij eten en drinken.

Afwijkende mondgewoontes

De logopedist onderzoekt welke afwijkende mondgewoonte(s) er aanwezig zijn om deze blijvend te veranderen met als resultaat een mooi evenwicht tussen de spieren en hun functies.

Taal

De taalontwikkeling is voor ieder kind anders. Heeft uw kind last van spraak- en taalproblemen, bijvoorbeeld door meertaligheid?

Stotteren en broddelen

Heb jij last van stotteren of broddelen (haperen tijdens spreken)? Logopedie helpt je om weer ontspannen en vrijuit te kunnen spreken.

Stem

Overbelasting of verkeerd gebruik van de stem? Logopedie helpt met het ontwikkelen van een gezond stemgebruik.

Oncologie

Last van slik- en spraakstoornissen? Logopedische oefeningen worden ingezet bij het verminderen van bewegingsbeperking en voorkomen van verergering ervan.

Transgender

Logopedische therapie helpt om te spreken met een stem en toonhoogte die past bij de genderidentiteit en de persoonlijkheid.

Direct aanmelden

Of bel: 06 - 30247620