0630247620

Neurologie

Patiënten met een (chronische) neurologische aandoening kunnen problemen hebben in communicatie, eten en drinken. Denk hierbij aan moeizame spraak- of mondmotoriek, voedingsproblemen, taalproblemen of concentratie- en waarnemingsproblemen. Vaak ontstaan na de intensieve revalidatiefase pas duidelijke hulpvragen, omdat mensen in de thuissituatie tegen problemen in de communicatie aanlopen.

Hoe kan logopedie helpen? 

Logopedie bij neurologische aandoeningen richt zich op het verbeteren van communicatie en veilig eten en drinken. Voorbeelden zijn afasie, dysartrie, verbale apraxie of dysfagie. Wij  onderzoeken, behandelen en geven voorlichting op het gebied van spraak-, taal-, gehoor-, stem- en slikproblemen, als gevolg van een neurologische aandoening. Daarnaast adviseren wij patiënten, familie en verzorgend personeel. Ook bemiddelen we bij het zoeken naar communicatiehulpmiddelen.

Logopedisten hebben in de eerste lijn een belangrijke taak omdat zij bijdragen aan verbeteringen op het gebied van communicatie of achteruitgang kunnen helpen tegengaan. Daarbij zijn logopedisten een belangrijke gesprekspartner voor familie, verzorgenden en andere disciplines, waarbij advisering over mogelijkheden/participeren in de thuisomgeving een van de hoofdtaken is.

Ook concentratieproblemen, hemiparese, stemplooiverlamming en auditieve verwerkingsproblematiek kennen een neurologische oorzaak.

Aanmelden

Meld u aan en we helpen u graag verder.

Mijn vrouw had na een herseninfarct problemen met spreken. Ze kon woorden niet goed meer bedenken en had moeite met zinnen maken. Het spreken met anderen kostte tijd en daar werd ze zenuwachtig van. We kregen oefeningen en opdrachten van de logopedist om dit te trainen. Ook gingen een vriendin en onze dochter regelmatig mee om uitleg te krijgen. Hierdoor begrepen wij beter wat afasie is en wat haar helpt. Mijn vrouw kreeg weer vertrouwen en het praten ging makkelijker. Dank voor de deskundige en geduldige zorg voor ons hele gezin eigenlijk.