0630247620

Transgender

Als de stem niet passend is bij de genderidentiteit kan logopedie worden ingezet. De logopedische therapie bij transgender personen vangt gewoonlijk aan bij het opnemen van de nieuwe genderrol, omdat er dan voldoende mogelijkheden zijn om te oefenen in het dagelijkse leven. Logopedie kan baat hebben bij transvrouwen,  bij transmannen, vooral als zij vaak zingen en bij nonbinaire personen. Naast individuele logopedie is er ook de mogelijkheid om in kleine groepen te werken.

Er zijn duidelijk verschillen tussen de stem van vrouwen en van mannen. Het meest opvallende verschil is de toonhoogte. Dit heeft te maken met de trillingsfrequentie van de stembanden. Daarnaast gebruiken vrouwen een andere intonatie en articuleren ze anders. Tijdens de logopedische stembehandeling van transgender personen wordt stapsgewijs geleerd om de stem op een andere manier te gebruiken. Bij een logopedische behandeling wordt niets aan het stemapparaat gewijzigd maar leert men het stemapparaat op een andere manier te gebruiken. 

Hoe kan logopedie helpen? 

In de logopedische behandeling bij transvrouwen wordt stapsgewijs geleerd om te spreken met een hogere toonhoogte. Er wordt ook aandacht besteed aan andere aspecten zoals toonhoogtevariatie, articulatie en recent ook aan de resonantie. Naast de verbale aspecten van communicatie vormt de non-verbale communicatie een essentieel onderdeel van onze communicatie. Tijdens de training wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed.

Het doel van de therapie is niet met een zo hoog mogelijke stem te leren spreken. De stem klinkt dan vaak heel onnatuurlijk en dit is bovendien niet vol te houden. Daarnaast bestaat er gevaar voor beschadiging van de stembanden door spanning (dysfonie). In therapie gaan we de eigen spreektoonhoogte dusdanig verhogen dat de stem passend is bij het (toekomstige) uiterlijk als vrouw (een stijging van 40 Hz is realistisch).

Ook wordt logopedie ingezet bij transmannen of non-binaire personen. Het uitgangspunt in steeds te kijken naar een stem die past bij de genderidentiteit en de persoonlijkheid.

De logopedische therapie zal zich dus richten op die aspecten waarvan we weten dat ze belangrijk zijn voor de genderperceptie én als deze aspecten nu het ‘passeren’ als vrouw/man in de weg staan.

Aanmelden

Meld u aan en we helpen u graag verder.

Ik ben een transvrouw en wilde heel graag dat mijn stem vrouwelijker zou gaan klinken, maar vond het ook spannend om hiermee aan het werk te gaan. Ik vermeed sommige contacten omdat ik me schaamde voor mijn mannelijke stem. Kan ik mijn stem wel aanpassen en is het niet veel werk? Ja en ja. De logopedist was hierin gespecialiseerd en heeft mij stap voor stap geholpen. Ik ben zo blij met mijn nieuwe stem en heb veel meer zelfvertrouwen gekregen. Super bedankt.